Ionad LIM, Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Vársá, an Pholainn
+ 48 (22) 364 58 00

TS2 Space Infheistíonn sé i ngnólachtaí nuathionscanta AI

CISTÍ DO THIONSCADAIL AI

TS2 Space, oibreoir cumarsáide satailíte, faoi dhó mar infheisteoir airgeadais le fócas ar thacú le tionscadail a ghiaráil cumhacht na hintleachta saorga.

Dar leis an is déanaí TS2 Space tuarascáil, creideann níos mó ná aon trian de na hinfheisteoirí caipitil fiontair, príomhghníomhaithe i maoiniú nuálaíochtaí teicneolaíochta, go mbeidh an earnáil hintleachta saorga a thabhairt ar an bhfás is suntasaí i measc na n-earnálacha teicneolaíochta go léir. Tá ról ríthábhachtach ag cistí caipitil fiontair chun tacú le tionscadail nuálacha, ag soláthar na n-acmhainní riachtanacha do chuideachtaí óga chun a gcuid smaointe a fhorbairt. TS2 Space, agus é ar cheann de na hinfheisteoirí sin, tá sé ag lorg foirne le smaointe réidh le haghaidh tionscadal a úsáideann hintleachta saorga a dteastaíonn tacaíocht airgeadais uathu.

Creideann infheisteoirí caipitil fiontair go daingean gurb í an fhaisnéis shaorga an eochair do dhul chun cinn ceannródaíoch sa teicneolaíocht agus sa tráchtáil. Tá tromlach suntasach, os cionn 70 faoin gcéad, de na hinfheisteoirí seo ag súil go ndéanfaidh AI giniúna an domhan a réabhlóidiú sna cúig bliana amach romhainn. Ina theannta sin, tá an-dóchúlacht ann go n-eascróidh glúin nua “aonbheannaigh teicneolaíochta” as seo – cuideachtaí príobháideacha a bhfuil luachálacha billiún dollar nó níos mó acu.

Leagann an tuarascáil béim freisin ar an earnáil fintech mar cheann de na hearnálacha a ghineann an fás is suntasaí, ag tarraingt aird ar an ról ríthábhachtach is féidir le hinfheisteoirí caipitil fiontair a imirt sa réimse seo. TS2 Space tá sé réidh chun infheistíocht a dhéanamh i dtionscadail nuálacha a bhaineann le hintleachta saorga, lena n-áirítear tionscadail fintech.

Le déanaí, tá suim mhór curtha i dtionscadal ChatGPT. Chuir a fhorbairt mhear sult as infheisteoirí agus chuir sé fianaise ar fáil go bhfuil an cumas ag earnáil na hintleachta saorga fás ollmhór a ghiniúint. TS2 Space, tuiscint a fháil ar thábhacht cumais theicniúla, tá forbróirí cumasacha á lorg freisin chun iarratais ChatGPT a chruthú sa gheilleagar.

TS2 Space réidh chun infheistíocht a dhéanamh i dtionscadail a úsáideann hintleachta saorga chun tacú lena bhforbairt agus lena gcur i bhfeidhm i réimsí éagsúla den saol. A bhuíochas sin do TS2 SpaceÓ infheistíochtaí airgeadais, beidh deis ag foirne a bhfuil smaointe acu do thionscadail a bhaineann le AI a gcuid tionscadal a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm, rud a fhágann go mbeidh torthaí níos fearr in úsáid intleachta saorga. Léiríonn an straitéis seo conas mar atá cistí caipitil fiontair TS2 Space, is féidir leis an nuálaíocht a chatalú trí chaipiteal agus tacaíocht a sholáthar atá riachtanach chun forbairt na hintleachta saorga a luathú. Is fianaise é ar chumas na hearnála AI agus ar an ról ríthábhachtach atá ag cistí caipitil fiontair chun an acmhainn seo a fhíorú, ag cabhrú le foirne cruthaitheacha a gcuid tionscadal uaillmhianach a bhaint amach.

DÉANAMH FIOSRÚCHÁIN

An bhfuil tuilleadh eolais uait?

Déan teagmháil linn inniu!